Etik Değerlerimiz

 • Ulusal ve uluslararası normlar hiyerarşisine uygun olarak mevcut yasa ve kurallara uyarız.
 • Çalışanlarımıza, proje ve iş ortaklarımıza, ahlak, adalet, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır ve davranırız.
 • Tüm paydaşlarımızın özeline ve gizliliğine hassasiyet gösterip üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmayız. Ancak onayları durumunda yasal ve profesyonel gerekliliklere uyarız.
 • Serbest rekabeti engelleyici davranışlardan kaçınarak sadece yasal, etik değerlere dikkat ederek teknolojik alanlarda rekabet ederiz.
 • Rakiplerimizin ürünlerini kötüleyerek değil kendi ürünümüzün farklılığını ya da üstün yönlerini göstererek tanıtım yaparız.
 • Yolsuzluk ve mali suçların ortadan kaldırılması konusunda ulusal ve uluslararası tüm çalışmaları destekleriz.
 • Çalışanlarımıza, proje ve iş ortaklarımıza güven duyarız ve bize de onların güven duymasını bekleriz.
 • Şirket ve marka itibarımız her şeyden önce gelir, bu itibarımızı sarsıcı bir şey yapmayız. İtibarımızı zedeleyici davranışlara karşı her türlü yasal haklarımızla mücadele ederiz.
 • Taahhütlerimizi kurumsal düzeyde veririz ve bu taahhütlerimize uyarız, paydaşlarımızın da taahhütlerine uymasını bekleriz.
 • Şirketimiz adına görüş bildirmeye ve taahhüt vermeye yetkili kişilerin sözleri bizi bağlar. Aynı hassasiyeti muhataplarımızdan da bekleriz.
 • Sivil toplum kuruluşlarından amaçları mesleki kalkınma veya dayanışma olan, eğitim, hayır gibi hizmetlerde bulunan ve kamu yararına hizmet eden kurumları destekleriz.
 • Şirketimiz hiç bir siyasi parti ve siyasi amaçlı adaylara katkı sağlamaz ve desteklemez.
 • Ürettiğimiz tüm ürünlerin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde insan sağlığına zarar vermeden satışını gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.